Upis
O nama
UPIS DECE UZ SUBVENCIJU ILI BEZ SUBVENCIJE

Poštovani roditelji, upis dece vršimo tokom cele godine, očekujemo nove drugare da se igramo, učimo i družimo.

Upis dece se vrši i uz pomoć subvencije države, gde roditelj plaća isti iznos kao i u državnom vrtiću (roditelj plaća 20% a grad 80% od cene vrtića). A tu je i mogućnost upisa dece bez subvencije poludnevnog ili celodnevnog boravka. Dete koje nije upisano u državni vrtić (zbog nedostatka kapaciteta), ima pravo na mesečnu subvenciju grada.

Da bi ostvarili pravo na subvenciju potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

  • Državljanin republike Srbije
  • Dete prijavljeno na teritoriji grada Beograda
  • Potvrdu da dete nije upisano u državni vrtić takozvana ODBIJENICA.
Pri upisu u privatan vrtić, potpisujete UGOVOR sa vrtićem i dostavljate ostalu potrebnu dokumentaciju:

  • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta (ODBIJENICA)
  • Izvod iz matične knjige rodjenih za dete
  • Uverenje о državljanstvu (roditelja)
  • Fotokopija lične kerte – očitana (roditelja)
  • Fotokopiju kartice tekućeg računa (na koji mu se isplaćuje subvencija)
  • Za dete potvrda od pedijatra da može u kolektiv.