Šta da radite ukoliko ste odbijeni za državni vrtić?

Šta da radite ukoliko ste odbijeni za državni vrtić?
Šta da radite ukoliko ste odbijeni za državni vrtić?

Zaposlenim roditeljima jedno od najvažnijih pitanja predstavlja adekvatan smeštaj deteta ili više dece u predškolsku ustanovu. Prethodnih godina zabeležena je tendencija porasta broja zainteresovanih za slobodno mesto u vrtiću. Liste čekanja, papirologija, lokacija vrtića, problemi do kojih dolazi ako ste podstanar sa drugim mestom boravišta, pitanje vakcinacije, šta kada upisujete u vrtić više od jednog deteta, pojačavaju zbunjenost vezanu za procedure.

Rokovi
Konkurs za upis je u toku, a roditelji su u iščekivanju rezultata. Neizvesnost nameće pitanje – šta da radite ukoliko ste odbijeni za državni vrtić? Preliminarne liste očekuju se krajem maja, a roditelji koji su nezadovoljni imaju sedam dana da ulože žalbe, u periodu od 20. do 29. maja. Konačne rang-liste formiraju se 7. juna.

Novine
Ove godine pri upisu mališana u državne i privatne vrtiće važiće nova pravila. To se pre svega odnosi na odbijenice koje od sada izdaje komisija iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu. I dok roditelji sa zebnjom iščekuju da li će njihovo dete biti primljeno u odabrani vrtić, nameće se neminovno pitanje, šta će biti sa mališanima za koje nema mesta u vrtićima sa opštine iz koje dolaze?

Odgovor nadležnih institucija
Iz Sekretarijata poručuju da ne može ostati neupisano dete čija su oba roditelja zaposlena ili je u grupi prioriteta, potom, treće i svako naredno dete u porodici. Uz subvenciju Grada u privatnim vrtićima trenutno boravi oko 17.000 dece, a do sada se refundirao novac za više od 332 dečije ustanove.
U septembarskom upisnom roku prošle godine, prema zvaničnim podacima Grada, u vrtiće je bilo upisano 12.500 mališana, dok je na listi čekanja ostalo 2.743 dece. Nakon žalbenog postupka, pozitivno je rešeno oko 1.500 prigovora, dok je deset predškolskih ustanova dobilo i odobrenje za proširenje kapaciteta. Na listi čekanja ostalo je 800 dece manje nego pre konkursa, a cilj je potpuno ukidanje te liste.

Koje su opcije
Uz subvenciju grada na osnovu odbijenice, dete ima mogućnost upisa u neki od privatnih vrtića. Prednost pri upisu u privatni vrtić, uz subvenciju iz gradske kase, imaju mališani iz prioritetnih grupa. U odnosu na prošlu godinu broj privatnih vrtića u kojima je moguće ostvariti subvenciju porastao za 90, a to u praksi znači da se može odabrati jedan od 340 vrtića. Treba voditi računa, da odbijenicu mogu da dobiju samo roditelji koji nisu uspeli da upišu dete u državni vrtić zbog čega Grad refundacijom dela troškova za boravak u privatnom, izlazi u susret roditeljima.
Ukoliko se desi da ni u odabranom privatnom vrtiću nema mesta, roditelji se moraju opredeliti za vrtić u kome ima slobodnih mesta, bez obzira na blizinu mesta stanovanja. Grad sa svoje strane ističe da se ne meša u izbor roditelja, a da je od važnosti da se željeni vrtić nalazi na listi akreditovanih koji su u sistemu refundacije.

Dokumenta
Osim odbijenice, za upis u privatni vrtić, potrebna je sledeća dokumentacija:
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Državljanstvo roditelja
  • Potvrda iz Doma zdravlja da je dete sposobno za boravak u kolektivu
  • Fotokopija lične kerte – očitana (roditelja)
  • Fotokopiju kartice tekućeg računa (na koji mu se isplaćuje subvencija)
Polazak u vrtić – adaptacija i socijalizacija
Kada se završi upisni rok i dete bude primljeno u vrtić, nastupa period adaptacije. Ovaj proces je individualan za svako dete, a zavisi od saradnje roditelja i vaspitača. U ovom periodu dete polako pronalazi svoje mesto u grupi. Na osnovu iskustva psihologa, neka deca se lakše adaptiraju na promene, uklapaju u novu sredinu i uspostavljaju kontakt, dok su neki povučeniji i kod njih to ide teže. Kroz interakciju i druženje sa vršnjacima, dete razvija svoje socijalne potencijale, koje su mu neophodni kako bi funkcionisalo u društvu.

Šta treba da očekujete – bezbednost, nega vaspitanje, edukacija
Pri polasku deteta u predškolsku ustanovu prva briga roditelja je koliko će njihov mališan biti bezbedan i siguran u novom okruženju. Roditelji treba da budu informisani i obavešteni o svim vidovima i merama zaštite, a preporučuje se poseta vrtiću pre upisa deta.
Tokom boravka u vrtiću, detetu treba da bude prilagođen pravilan psiho-fizički razvoj, vaspitanje, obrazovanje i preventivna zdravstvena zaštita. Vaspitni rad i nega ostvaruje se u okviru programiranih aktivnosti (motornih, senzorno-perceptivnih, ritmičko-muzičkih, intelektualnih i jezičkih) i uspostavljanja socijalno-emocionalnih odnosa.
Dobar izbor vrtića orijentisanog ka sveobuhvatnom razvoju mališana od najranijeg detinjstva, obezbeđuje deci srećnu i prijateljsku zajednicu, koja će im pružiti pozitivnu i čvrstu osnovu za buduće školske dane.