Program rada
Program rada
– PROGRAM NEGE I VASPITANjA DECE UZRASTA OD JEDNE DO TRI GODINE –

Organizacija celokupnog rada u jaslicama biće prilagođena biološkim i psihofizički potrebama i mogućnostima dece.Sa decom svakodnevno rade stručno obučene osobe, medicinske sestre-vaspitači.

Osnovni zadaci programa nege i vaspitanja u jaslicama su:
 • očuvanje i unapređivanje zdravlja dece
 • negovanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanog razvoja deteta
 • uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta
 • stvaranje povoljne socijalno emotivne klime i struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviše dete.

– PROGRAM PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA DECE OD TRI GODINE DO UKLjUČIVANjA U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM –

Opšti cilj predškolskog vaspitanja obuhvata tri sfere razvoja i vaspitanja deteta :
 • upoznavanje i ovladavanje samim sobom,
 • razvijanje odnosa i saznanja o drugim ljudima,
 • razvijanje saznanja o okolini i načinima delovanja na nju.

Rad u manjim grupama omogućava vaspitaču da dobro upozna svako dete, njegove sposobnosti i potrebe, i da pruži adekvatno usmeravanje i pomoć kada i koliko je to potrebno, kako bi realizacija programa predviđenog za određeni uzrast protekla uspešno i kako bi svako dete moglo da na najbolji mogući način shvati i savlada zadatke iz određene oblasti.

– PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM –

Pripremni predškolski program doprinosi razvoju fizičke zrelosti,pokretljivost, socijalne zrelosti –uspostavljanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa, emocionalne zrelosti – bogato i raznovrsno doživljavanje stvarnosti, intelektualne zrelosti – sposobnost da se uči i stiču znanja, kao i motivacione zrelosti koja se ogleda u buđenju želje za učenjem i polaskom u školu.
Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :
 • Osamostaljivanje
 • Pružanje podrške fizičkom razvoju
 • Priprema za početno pisanje i čitanje
 • Razvoj matematičkih pojmova
 • Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živi svet – životinje, biljke, čovek, materijalni svet)
 • Fizičko vaspitanje (fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja)
 • Likovno i muzičko vaspitanje