Ishrana dece u predškolskoj ustanovi

Ishrana dece u predškolskoj ustanovi treba da zadovolji sledeće kriterijume:
  1. zdravstvenu bezbednost hrane – zdravstveno ispravne namirnice
  2. sanitarno-higijenske uslove skladištenja i čuvanja namirnica, pripreme i distribucije gotovih obroka, u skladu sa principima dobre higijenske i proizvođačke prakse
  3. pravilan način pripreme i odgovarajući način serviranja hrane, u cilju postizanja odgovarajućeg estetskog izgleda hrane i povoljnog efekta na apetit kod dece.


Pravilna ishrana dece podrazumeva da bude balansirana, raznovrsna i zasnovana na biološki vrednim namirnicama, zdravstveno bezbednim, odnosno kontrolisanim. Predviđeno je da u jelovniku svakodnevno budu zastupljene sve grupe namirnica kako bi se obezbedile preporučene količine proteina, masti, ugljenih hidrata, vitamina i minerala.

Prema Pravilniku o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS“, 39/2018) za celodnevni boravak dece neophodno je obezbediti 75% energetskih potreba i 90% dnevnih potreba u sastojcima značajnim za pravilan rast i razvoj – proteinima, vitaminima i mineralnim materijama.